FANDOM


Роден е в 500 г. пр.Хр. в Клазомена, недалеч от Смирна, Мала Азия. Работи в Атина като съветник на Перикъл. Негово съчинение е: „За природата”. Обвинен е в безбожие. В Лампсак той създава своя школа. Умира в 428 г. пр. Хр. Според Анаксагор Земята е център на Космоса и е плосък диск. Космическите тела са образувани от нея и извършват кръгообразни движения. Нарежда основните елементи по следния ред: Огън, Въздух, Вода и Земя. В тяхната периферия философът разполага Ефира. Небесните тела са изградени от камък, а Млечният път се ситуира в сянката на Земния диск. Основните негови идеи включват запазването на материята, състояща се от безкрайно много идентични части, частта носи всички белези на цялото и са наречени хомеомери. От тях изхожда за наличието на Нус. Нусът е самовластна, действаща причина и още творческа сила, която е единна и неделима по своята същност. Той е универсален принцип на многообразието и означава ред, следователно хомеомерите означават безредие.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики