FANDOM


Античният обект Бет Ши-а-рим в Югозападна Галилея, който се намира на около 20 км от Хайфа е познат на специалистите като стъкларски център. В миналото той е прочуто средище Еврейското учение. Съоръжен е с множество некрополи. Първи разкопки предприемат проф. Мазар и Авигад под закрилата на Израелското изследователско дружество и Хебронския университет в годините около ІІ-та Световна война. Десет години по-късно се разгръща същинска изследователска работа. Под варовиковите скали в катакомби, разположени из цялата долина са открити много находки на юдейското изкуство. Предприемат се и проучвания в древен, съседен на катакомбите резервоар /допълнително съоръжена естествена пещера/. В процеса на работа е открита голяма погребална плоча. Сред членовете на съвременната експедиция /Музей на стъклото - Университет Мисури/ за пръв път възниква предположение, че плочата е от стъкло. Цялостен лабораторно-експериментален анализ на мострите недвусмислено доказва, че материалът е стъкло, което не е резултат на естествени геологически изменения или съвременни индустриални операции за добив на руда, а плод на целенасочен труд в древността. Размерите на плочата са 3,4 х 1, 95 х 0,5 м. Теглото е 8,8 тона. Параметрите са съпоставими с тези на двата най-големи стъклени обекта в съвременността – отразителното огледало на телескопа Хейл и неговия първи калъп /респ. 14,5 и 20 тона/. Плочата е слабо набраздена от фрактури. Горната повърхност е сравнително гладка и равна, осеяна е с вдлъбнатини, спукани мехурчета и големи, кръгли капки. Украската е непрозрачен пурпур. На срещуположния ъгъл се забелязват смесени жилки, оцветени в зелен и пурпурен цвят. Проучванията показват сплавна отливка по калъп. Сами по себе си особен интерес представляват четирите основни характеристики на плочата: материал, датировка, начин на изготвяне и предназначение. Първоначално се дава превес на изследванията свързани с нейния състав. Чрез сондаж от плочата е извлечена сърцевина с дебелина от 6 см, която при специални условия се транспортира за детайлен анализ в Музея на стъклото в Мисури, САЩ. Резултатите от проучването доказват, че химическият състав на стъклото е характерният за Римския период за този регион – само с една особеност – почти двойното ниво на калций под формата на калиев окис. Базови са общоприетите за древността компоненти: сода, вар и кварц, при наличие на обичайните примеси: желязо, алуминий, поташ и магнезий. Манганът – стандартен обезцветител за І в. сл. Хр. на определен технологичен етап е използван съзнателно за обагряне в пурпур. Непрозрачността на стъклото се дължи на фини кристали от калциев силикат. Това обстоятелство се обяснява по физико-химичен път с бавния процес на охлаждане. Плочата е визуално еднотипна, пурпурна, пресечена от спираловидна, зеленикава ивица. Изследователите стигат до заключението, че за направата на стъклената плоча са използвани 11 тона шихта, а температурата е 1050 С и е поддържана в продължение на 5-10 дни. Най-важното откритие под плочата е корито от големи, добре оформени блокове варовик, покрити с глина. Това означава, че стъклото е разтопявано на място. Горивните камери за удобство са поставяни редом с работния обем. Бет-Ши-а-рим процъфтява между второто и четвъртото столетие сл. Хр. След 352 г./потушаване на Юдейското въстание от император Галий/ е разрушен и некрополите са забравени. Въпреки доказателствата за ранно-византийско заселване и такива през 8-9 и 13-14 в. изследователите считат, че след VІІ век сл. Хр. населението в района не е заинтересувано от производство на стъкло. Относно предназначението на плочата се разработват два варианта: производство на стъклен материал за собствени нужди или само за продажба. Аргументите в подкрепа на първата теза са археологически и литературни. От технологическа гледна точка, напълно допустимо е изготвянето на стъклен блок за разтрошаване, вторично разтопяване при по-ниски температури в различни работилници, и формоване на стъклени изделия. Втората теза , че стъкленият блок е произведен като декоративен или архитектурен елемент изглежда неоснователна. Подобна стъклена плоча в античността е произведена в Ришпон, недалеч от Арсуф.

И.Захариева

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики