FANDOM


Още линкове за Месие на англ. и ит.ез. на

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/hottest.html

http://astroimmagini.uai.it/thumbnails.php?album=8


Каталог на Месие

 M NGC   Рект.   Декл.   Зв.вел. Разстояние Тип на обекта   Съзв. Размери Име 
 1 1952  05 34.5  +22 01.0  8.2v  6.3 kly  Мъглявина      Tau  6'x4'  Ракообразна 
 2 7089  21 33.5  -00 49.0  6.3v  36.2 kly  Кълбовиден зв. куп Aqu  13' 
 3 5272  13 42.2  +28 23.0  6.3v  30.6 kly  Кълбовиден зв. куп CVn  16' 
 4 6121  16 23.5  -26 31.5  6.4v  6.8 kly  Кълбовиден зв. куп Sco  26' 
 5 5904  15 18.6  +02 05.0  6.2v  22.8 kly  Кълбовиден зв. куп Ser  17' 
 6 6405  17 40.4  -32 13.8  4.2v  2.0 kly  Разсеян зв. куп   Sco  33' 
 7 6475  17 53.9  -34 47.0  4.1v  800 ly  Разсеян зв. куп   Sco  80' 
8 6523  18 04.1  -24 18.0  6.0v  5200 ly  Мъглявина      Sag  90'x40' Лагуна 
 9 6333  17 19.2  -18 31.0  7.3v  26.4 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  9' 
10 6254  16 57.2  -04 06.0  6.7v  13.4 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  15' 
11 6705  18 51.1  -06 16.0  6.3v   6 kly  Разсеян зв. куп   Scu  14' 
12 6218  16 47.2  -01 56.9  6.6v  17.6 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  14' 
13 6205  16 41.7  +36 27.6  5.7v  22.2 kly  Кълбовиден зв. куп Her  17'   Херкулес 
14 6402  17 37.6  -03 14.8  7.7v  27.4 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  12' 
15 7078  21 30.0  +12 10.0  6.0v  32.6 kly  Кълбовиден зв. куп Peg  12' 
16 6611  18 18.7  -13 48.0  6.4v   7 kly  Разсеян зв. куп   Ser  7'   Орел 
17 6618  18 20.7  -16 10.0  7.5v  5000 ly  Мъглявина      Sag  11'   Омега, Лебед 
18 6613  18 19.9  -17 06.0  7.5v  4.9 kly  Разсеян зв. куп   Sag  9' 
19 6273  17 02.6  -26 16.1  6.6v  27.1 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  14' 
20 6514  12 02.4  -22 59.0  9.0v  5.2 kly  Мъглявина      Sag  20'x20' Детелина 
21 6531  18 04.6  -22 29.0  6.5v  4250 ly  Разсеян зв. куп   Sag  13' 
22 6656  18 36.4  -23 54.2  5.9v  10.1 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  24' 
23 6494  17 56.9  -19 01.0  6.9v  2150 ly  Разсеян зв. куп   Sag  27' 
24 6603  18 16.9  -18 29.0  4.6v   10 kly  Разсеян зв. куп   Sag  90' 
25 IC4725 18 31.7  -19 14.0  6.5v   2 kly  Разсеян зв. куп   Sag  40' 
26 6694  18 45.2  -09 23.0  9.3v   5 kly  Разсеян зв. куп   Scu  15' 
27 6853  19 59.6  +22 43.3  7.4v  1250 ly  Мъглявина      Vul  8'x6'  Гира 
28 6626  18 24.6  -24 52.2  7.3v  17.9 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  11' 
29 6913  20 23.9  +38 32.0  7.1v   4 kly  Разсеян зв. куп   Cyg  7' 
30 7099  21 40.4  -23 10.7  8.4v  24.8 kly  Кълбовиден зв. куп Cap  11' 
31 224  00 42.7  +41 16.1  4.8v  2.2 Mly  Галактика      And  192'x62'Андромеда 
32 221  00 42.7  +40 51.9  8.7v  2.2 Mly  Галактика      And  8'x6' 
33 598  01 33.8  +30 39.6  6.7v  2.3 Mly  Галактика      Tri  66'x38' 
34 1039  02 42.1  +42 45.0  5.5v  1.4 kly  Разсеян зв. куп   Per  35' 
35 2168  06 09.0  +24 21.0  5.3v  2.8 kly  Разсеян зв. куп   Gem  28' 
36 1960  05 36.3  +34 08.4  6.3v  4.1 kly  Разсеян зв. куп   Aur  12' 
37 2099  05 52.3  +32 33.2  6.2v  4.4 kly  Разсеян зв. куп   Aur  24' 
38 1912  05 28.7  +35 51.3  7.4v  4.2 kly  Разсеян зв. куп   Aur  21' 
39 7092  21 32.2  +48 27.0  5.2v  825 ly  Разсеян зв. куп   Cyg  32' 
40     12 22.4  +58 05.0  9.1v  300 ly  Двойна звезда    UMj  1' 
41 2287  06 46.0  -20 45.3  4.6v  2.3 kly  Разсеян зв. куп   CMj  38' 
42 1976  05 35.0  -05 25.0  4.0v  1.6 kly  Мъглявина      Ori  85'x60' Орион 
43 1982  05 35.5  -05 16.5  9.1v  1.6 kly  Мъглявина      Ori  9' 
44 2632  08 40.4  +19 40.0  3.7v  500 ly  Разсеян зв. куп   Cnc  95'   Ясли 
45     03 47.5  +24 06.3  1.6v  400 ly  Разсеян зв. куп   Tau  110'  Плеяди 
46 2437  07 41.8  -14 48.6  6.0v  5.4 kly  Разсеян зв. куп   Pup  27' 
47 2422  07 36.6  -14 39.0  4.5v  1.6 kly  Разсеян зв. куп   Pup  30' 
48 2548  08 13.7  -05 45.0  5.3v  1.5 kly  Разсеян зв. куп   Hyd  54' 
49 4472  12 29.8  +07 60.0  8.5v   60 Mly  Галактика      Vir  9'x7' 
50 2323  07 02.8  -08 23.0  6.3v   3 kly  Разсеян зв. куп   Mon  16' 
51 5194-5 13 29.9  +47 11.8  8.4v   37 Mly  Галактика      CVn  11'x7' Водовъртеж 
52 7654  23 24.2  +61 35.0  7.3v   5 kly  Разсеян зв. куп   Cas  13' 
53 5024  13 12.9  +18 10.3  7.6v  56.4 kly  Кълбовиден зв. куп Com  13' 
54 6715  18 55.1  -30 28.7  7.6v  82.2 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  9' 
55 6809  19 39.8  -30 57.7  6.3v  16.6 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  19' 
56 6779  19 16.6  +30 11.1  8.2v  31.6 kly  Кълбовиден зв. куп Lyr  7' 
57 6270  18 53.6  +33 01.8  9.7p  4.1 kly  Мъглявина      Lyr  86"x63" Пръстен 
58 4579  12 37.7  +11 49.2  9.6v   60 Mly  Галактика      Vir  6'x5' 
59 4621  12 42.0  +11 38.1  9.6v   60 Mly  Галактика      Vir  5'x3' 
60 4649  12 43.7  +11 33.0  8.9v   60 Mly  Галактика      Vir  7'x6' 
61 4303  12 21.9  +04 28.3 10.1v   60 Mly  Галактика      Vir  7'x6' 
62 6266  17 01.2  -30 06.7  6.6v  21.5 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  14' 
63 5055  13 15.8  +42 02.1  9.5v   37 Mly  Галактика      CVn  10'x6' Слънчоглед 
64 4826  12 56.7  +21 41.1  8.8v   12 Mly  Галактика      Com  10'x5' 
65 3623  11 18.9  +13 05.6  9.3v   35 Mly  Галактика      Leo  8'x2' 
66 3627  11 20.2  +12 59.5  8.2v   35 Mly  Галактика      Leo  9'x4' 
67 2682  08 51.4  +11 49.0  6.9v  2.7 kly  Разсеян зв. куп   Cnc  29' 
68 4590  12 39.5  -26 44.6  7.3v  32.3 kly  Кълбовиден зв. куп Hyd  11' 
69 6637  18 31.4  -32 20.9  7.7v  25.4 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  10' 
70 6681  18 43.2  -32 17.5  7.8v   28 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  8' 
71 6838  19 53.8  +18 46.7  8.4v  11.7 kly  Кълбовиден зв. куп Sgt  7' 
72 6981  20 53.5  -12 32.2  9.3v  52.8 kly  Кълбовиден зв. куп Aqu  6' 
73 6994  20 58.9  -12 38.1  9.0v    --   Астеризъм      Aqu  3' 
74 628  01 36.7  +15 47.0 10.2v   35 kly  Галактика      Psc  11'x10' 
75 6864  20 06.1  -21 55.4  8.6v  57.7 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  7' 
76 650-1  01 42.3  +51 34.5 10.1v  3.4 kly  Планет. мъглявина  Per  3'x2'  Малка гира 
77 1068  02 42.7  -00 00.8  8.9v   60 Mly  Галактика      Cet  7'x6' 
78 2068  05 46.7  +00 03.5 10.3v  1.6 kly  Мъглявина      Ori  8'x6' 
79 1904  05 24.2  -24 31.5  7.7v  39.8 kly  Кълбовиден зв. куп Lep  6' 
80 6093  16 17.1  -22 58.5  7.7v  27.4 kly  Кълбовиден зв. куп Sco  9' 
81 3031  09 55.6  +69 04.0  6.8v   11 Mly  Галактика      UMj  27'x14' 
82 3034  09 55.9  +69 41.0  8.4v   11 Mly  Галактика      UMj  11'x4' 
83 5236  13 37.0  -29 52.1  7.6v   15 Mly  Галактика      Hyd  13'x11' 
84 4374  12 25.1  +12 53.2  9.3v   60 Mly  Галактика      Vir  6'x6' 
85 4382  12 25.4  +18 11.4  9.1v   60 Mly  Галактика      Com  7'x6' 
86 4406  12 26.2  +12 56.8  9.7v   60 Mly  Галактика      Vir  9'x6' 
87 4486  12 30.8  +12 23.4  9.2v   60 Mly  Галактика      Vir  7'x6' 
88 4501  12 32.0  +14 25.3 10.2v   60 Mly  Галактика      Com  7'x4' 
89 4552  12 35.7  +12 33.4  9.5v   60 Mly  Галактика      Vir  4'x4'

90 4569  12 36.8  +13 09.8 10.0v   60 Mly  Галактика      Vir  10'x4' 
91 4548  12 35.4  +14 29.8  9.5v   60 Mly  Галактика      Com  5'x4' 
92 6341  17 17.1  +43 08.2  6.5v  26.1 kly  Кълбовиден зв. куп Her  14'

93 2447  07 44.5  -23 51.2  6.0v  3.6 kly  Разсеян зв. куп   Pup  22'   Пеперуда

94 4736  12 50.9  +41 07.2  7.9v  14.5 Mly  Галактика      CVn  14'x12'

95 3351  10 44.0  +11 42.2 10.4v   38 Mly  Галактика      Leo  8'x5' 
96 3368  10 46.8  +11 49.3  9.1v   38 Mly  Галактика      Leo  8'x5' 
97 3587  11 14.8  +55 01.1  9.9v  2.6 kly  Планет. мъглявина  UMj  3'x3'  Кукумявка 
98 4192  12 13.8  +14 54.0 11.7v   60 Mly  Галактика      Com  10'x3'

99 4254 12 18.8 +14 25.0 10.1v 60 Mly Галактика Com 5'x5'

100 4321 12 22.9 +15 49.4 10.6v 60 Mly Галактика Com 8'x6'

101 5457 14 03.2 +54 20.9 9.6v 24 Mly Галактика UMj 29'x27'

102

103 581 01 33.4 +60 39.5 7.4v 8 kly Разсеян зв. куп Cas 6'

104 4594 12 40.0 -11 37.4 8.7v 50 Mly Галактика Vir 9'x4' Сомбреро

105 3379 10 47.8 +12 34.9 9.2v 38 Mly Кълбовиден зв. куп Leo 5'x5'

106 4258 12 19.0 +47 19.7 8.6v 25 Mly Галактика CVn 19'x7'

107 6171 16 32.5 -13 03.7 7.8v 19.6 kly Кълбовиден зв. куп Oph 11'

108 3556 11 11.5 +55 40.3 10.7v 45 Mly Галактика UMj 9'x2'

109 3992 11 57.6 +53 22.5 10.8v 55 Mly Галактика UMj 8'x5'

110 205 00 40.4 +41 41.2 9.4v 2.2 Mly Галактика And 22'x11'


Разстояние:

ly - светлинни години,

kly -хиляди светлинни години,

Mly -милиони светлинни години

Размери: широчина х височина

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики