FANDOM


Rhooph sm

Клас W: съдържа така наречените звезди на Wolf-Rayet, много рядко срещани обекти и все още доста загадъчни.

Клас O : с температура на повърхността от 30 хиляди градуса. В състояние са да йонизират дори и хелий. В спектъра линии са на йонизиран хелии. Доста рядко срещани.

Клас B : са звездите с температура между 15 и 25 хил. градуса. По-разпространени са от звездите от клас O, но са все пак са малко разпространени.

Клас A : към този клас принадлежат звездите с температура между приблизително 8 и 12 хиляди градуса. Те са многобройни. В техния спектър доминират линии на водорода. Към този спектрален тип принадлежат например Сириус, Вега и Алтаир.


Клас F : са звездите с температура между 6 и 8 хил. градуса. В спектъра му доминират линии на йонизиран калций. Полярната звезда принадлежи към този спектрален тип.


Клас G : към този клас принадлежи Слънцето. Това са звезди с температура на повърхността от 4-6 хил. градуса и характеризирани с линии на метали и на йонизиран калций в техния спектър.

Клас K : имат температура между 3.500 и 5 хил. градуса.Спектърът им се характеризира с линии на метали и на неутрален калции.

Клас M : Към този клас например принадлежи Белетгейзе и Антарес. Имат температура на повърхността от 2-3 хил. градуса и се характеризират с линии на титаниев оксид.

Клас S :имат същата температура като клас М, но притежават линии на циркониев оксид в техния спектър. Срещат се много рядко.

Клас R и N : и те имат същата температура като звездите от клас М, но в техния спектър доминира въглерод и затова са наречени още "карбонатни звезди" . По-скоро са рядко срещани.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики