FANDOM


Вече е сигурно, че раждането на Иисус Христос не става на 25 декември преди повече от 2000 години. В литературните източници от 4 и 5 век сл. Хр. денят, свързан с преброяването, причина за преместването на Йосиф и Мария в Назарет става около 746-748 /Римско летоброене/ или преди 2012 години. Като се има предвид това разминаване във фактите, учените се опитват да получат необходимите доказателства от Звездата-Комета, която трябва да заличи всички съмнения около истинската дата на раждането на младенеца. Резултатите, макар и не окончателни, са крайно интересни. От гледна точка на астрономията /математическа или историческа/ по време на Рождеството Христово няма данни за преминаването на видими комети. Коледната звезда е легенда, отразена в творбата на Джотто. През 1304 г. той изписва фреската “Преклонението на Влъхвите”. На нея горе в центъра ясно личи изобразената от него Звезда като комета. Учените твърдят, че това се дължи на все още пресния спомен на художника от преминаването Комета, което става 3 години преди той да започне работата си по творбата. Вследсвие тя е наречена Хелеева. Анализирайки със софтуер астрономическата ситуация на небето от онова време става ясно, че през 7 г. пр. Хр. има рядко съединение между Юпитер и Сатурн. Приближването довежда планетите на малка дистанция едина от друга в съзвезието Риби. Напълно възможно е Тримата Влъхви, които са от калдейски произход и следователно с големи познания в астрономията да отдадат на това събитие изключително значение и да го свържат с появяването на Месията. Тоест не е изключено известната на всички ни “Звезда” от Евангелието да е резултат от видимото приближаване на Юпитер и Сатурн, явление което може да се наблюдава и с невъоръжено око. Тази дедукция обаче не е още подкрепена от обективни елемени и остава само в полето на предположенията, а на нас обикновените наблюдатели на звездите...не ни остава нищо друго осдвен да празнуваме 25 декември.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики