FANDOM


Географски координати е система за описване (определяне) на положението на дадена точка от земната повърхност. Всяка точка може да се опише с 3 географски координати:

  • Географска ширина φ — е ъгълът между отвесна линия в дадената точка и плоскостта на екватора, измерена от 0 до 90° в двете страни на екватора.
  • Географска дължина λ — е ъгълът между плоскостта на меридиана, прекаран през дадената точка, и плоскостта на нулевия меридиан, от който се мери дължината. За нулев меридиан е избран меридианът, преминаващ през Гринуич - Гринуичкия меридиан. Дължините се мерят от 0 до 180° на изток и на запад от нулевия меридиан и се наричат съответно източни и западни.
  • надморска височина или просто височина. Отрицателната надморска височина се нарича „под морското равнище“ за обекти на сушата, а за такива в моретата и океаните - просто дълбочина.

Географските координати служат и за определяне местоположението на точки в близост до земята, например на летящи тела. За по-далече разположени тела понякога се дава не надморската височина, а разстоянието до центъра на земята.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики