FANDOM


Mercurii.jpg

Меркурий

Син е на Зевс и плеадата Мая, внук на Атлант, роден в пещера на планината Килене в Аркадия, затова киленец, баща на Пан и Хермафродит. Няколко часа след раждането си изобретил лирата, като опънал струни върху бронята на костенурка, възпял на нея любовта на Зевс и Мая. Още същия ден откраднал кравите на несъщия си брат Аполон и превърнал в скала Бат, когато той издал новото им скривалище, на техния стопанин. Първоначално аркадски бог на ветровете и дъжда, затова вестител на Зевс и олимпийските богове, като изпълнител на божествените поръчки владеел изкусната реч, носил на хората богатствата, особено стадата, закрилял училищата и палестрата, подпомагал растежа на животните, изобразяван с агне на раменете /”добрият пастир”/, бог на търговията, патрон на търговците, крадците и измамниците – учил сина си Автолик, дядото на Одисей, как да краде; съпровождащ душите на покойниците в подземния свят /Психопомопос/, следователно посредник между двата свята, във връзка с подземния свят е епитетът му Хтониос /Хтоний, “подземен”/ понеже сънищата идели от света на сенките, той е техен бог. Той и Зевс странствували по земята в човешки образи, така били приети радушно от Филемон и Бавкида. Обикнал Херза и превърнал в черен камък Аглавра, която взела от него злато, за да го въведе в спалнята на сестра си. Обикнал и Хиона едновременно с Аполон, тя родила от него хитреца Автолик. Негови атрибути са крилатите му златни сандали, символът на пъргавината, крилатата пътническа шапка9шлем и вълшебният жезъл кадуцей, с който можел да приспи или да събуди всеки бог или смъртен, и кесия, а оръжието му било сърповидният меч. Статуите му от дърво и камък /херми/ служили като гранични камъни и талисмани по пътища и кръстопътища. По поръчение на Зевс убил Аргус, стоокия страж на превърнатата в крава Ио, за това се нарича Аргеифонт /Аргоубиец/; известил на нимфата Калипсо да пусне Одисей да се върне в Итака, предал на Одисей магьосното биле “моли” , което предпазвало от магиите на нимфата Кирка. В жертва му принасяли агнета, козли и други животни, негова свещена птица бил петелът. Латинското съответствие на гръцкия бог Хермес е Меркурий - /лат. “бог на търговците”/. Син на Юпитер и Май, бог на търговията, стокообмена и печалбата, на когото още през 495 г. пр. Хр. бил издигнат храм в Рим при Циркус маскимус срещу Авентинския хълм. Храмът му бил място за срещи и събрания на римските търговци. В средата на май те принасяли жертви на него и майка му Мая.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики