FANDOM


British Astronomical Association (BAA), Секция Марс: http://www.britastro.org/mars/

Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO), Секция Марс: Тази асоциация свързва професионалните астрономи с астрономите-любители и помества често на страниците си любителски фотографии. http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/mars.html

От същия сайт: годишните ефемериди на Марс: http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/marstuff/ephems/marsephem.html

MarsWatch: различни страници, които съдържат хронологически данни от наблюденията на различни опозиции на Марс през последните годиниi. 1996-1997 http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/mpf/marswatch.html 1999-1999 http://www.astroleague.org/marswatch/ 2000-2001 http://elvis.rowan.edu/marswatch/

Lunar and Planetary Laboratory of Arizona (LPL), Planetary Atmosphere Group: Изследвания на стойностите на съдържанието на вода в марсианската атмосфера. http://www.lpl.arizona.edu/~sprague/planatmos/mars.html

SEDS:Списък на всички космически мисии, които се отнасят до Марс от 1960 до днес, с линкове, съдържащи по-изчерпателна информация по темата. http://www.seds.org/~spider/mars/mars-l.html

Mars Exploration JPL HomePage: lСтраници от Jet Propulsion Laboratory, които се отнасят за космическите дейности, свързани с червената планета. http://mars.jpl.nasa.gov/

Mars Globals Surveyor Web Page, мисии от предходен линк http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/

Views of the Solar System, un' enciclopedia per immagini del Sistema Solare. http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm

Ames Mars Atmosphere Modeling Group: изучава цирколацията на марсианската атмосфера в глобален мащаб и нейните ефекти в дългогодишен план върху климата на планетата: http://humbabe.arc.nasa.gov/MGCM.html

Интерес представлява страницата Mars Today , която предлага ежедневни данни за позицията на Марс. http://humbabe.arc.nasa.gov/

Nordic Mars Observers: Интернационална асоциация на астрономите любители на народите, населяващи северните части на нашата планета, където обикновено Марс се появява по-ниско; включва on-line собствените си наблюдения. http://www.astro.uu.se/~johwar/NMO/nmo.html

Hubble Space Telescope: Показалец на изображенията, направени от космическия телескоп http://www.seds.org/~spider/spider/Mars/mars_hst.html

Percival Lowell - “Mars”: книга написана през nel 1895, може да се прочете(на английски ез.) on line. http://www.bibliomania.com/2/1/69/116/frameset.html

Вулканите на Марс: сайт на университета на Сев. Дакота, посвещава кратка, но много интересна секция за вулканите на Марс. http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/planet_volcano/mars/Overview.html

Pic du Midi: изображения от 1988, 1995, 1998 от един от най-известните обсерватории на планетата. http://www.bdl.fr/s2p/mars.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики