FANDOM


Постерна сесия на Конференцията Организатори – Галин Борисов и Андон Костов

Орлин Станчев Проблемът за фундаменталната равнина при спиралните галактики

Хараламби Марков Разпределението на звезди върху хоризонталните клонове на УВ диаграми на сферични купове – възможност за калибровка по металичност

Андон Костов, Таню Бонев, Евгени Овчаров Фотометрично изследване на кометата 8P/Tuttle

Наташа Иванова 110 годишнина от рождението на Фриц Цвики Веселка Радева

Прилагане на образователните ресурси на Интернет в обучението по астрономия

Григор Николов, Е. Атанасова, И. Илиев, Е. Паунцен, И. Барзова Спектрпоскопично определяне на орбитите на две бедни на метали звезди-джуджета: HD 64491 и HD 141851. Иванка Статева, Я. Будай, М. Белчева, И. Илиев, И. Барзова

Изучаване на обилието на химически елементи на три Am звезди – HD 159560, HD 196544 и HD155375 Кирил Стоянов

Спектроскопични наблюдения на Be/рентгеновата звезда LST +61 303.

Екатерина Атанасова, И. Илиев, Ив. Статеева

Новооткрити SB2 системи сред Am звездите, изучавани в НАО - Рожен Петър Петров Земята, времето и Вселената – демонстрационни модели за обучение по астрономия

Забележка: Постерите се окачват от авторите преди първото заседание.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики