FANDOM


ПРОГРАМА


на Третата национална конференция

на Съюза на астрономите в България

София, 16.02.2008, събота, 9:00, Физически факултет, зала 205


08:30 – Регистрация, плащане членски внос САБ, подреждане на постерите и записване за вечерно заседание в Астрономическата обсерватория (3 лв, по желание)


09:00 – Откриване на конференцията Първо заседание, председател ст.н.с. д-р Х. Марков

09:10 Даниела Кирилова Неутриното в ранната Вселена

09:30 Георги Иванов Цефеидите от Млечния път в каталога 2MASS

09:50 Невена Маркова Горещи масивни звезди: Теория срещу наблюдения

10:10 Стоянка Пенева, Евгени Семков Фотометричен мониторинг на обекти от типа на FU Orionis и EX Lupi

10:30 – 10:50 Почивка

Второ заседание, председател ст.н.с. д-р Н. Маркова

10:50 Николай Томов, Мима Томова Спектрални наблюдения на симбиотичната двойна Z And по време на избухването и в периода 2000 – 2002 г.

11:10 Борислав Борисов, Владимир Шкодров Изменение на орбитните елементи на астероид 108 Хекуба

11:30 Галин Борисов, Вацлав Ваняк, Таню Бонев, Кршищов Цзарт, Михал Драхус Ниско-дисперсна спектроскопия на кометата 8P/Tuttle

11:50 Явор Шопов, Д. Стойкова, К. Стоичкова, Л. Цанков, А. Танев, Кл. Бурин, Ст. Белчев, В. Русанов, Д. Иванов, А. Стоев, П. Мъглова, Ил. Илиев Структура на праховата корона на Слънцето и нейните взаимодействия с другите коронални компоненти

12:10–14:00 Почивка

Трето заседание, председател ст.н.с. д-р Н. Томов

14:00 Я. Шопов, Д. Стойкова, Д. Гърбева, Л. Цанков, Ч. Юнг Произход на климатичните цикли с орбитална до субгодишна продължителност и връзката им с вариациите на слънчевите емисии

14:20 Пенчо Маркишки Любителската астрономия в България

14:40 Ева Божурова, Алексей Стоев Десет години национална олимпиада по астрономия

14:40 Алексей Стоев, Пенка Мъглова Астрономията и световното културно наследство

15:00 – 15:20 Почивка

Четвърто заседание, председател ст.н.с. д-р Е. Семков

15:20 Юлиана Горанова Съвременни представи за еволюцията на галактиките 15:40 Хараламби Марков За фотометричната калибровка в РС фокуса на 2 м телескоп

16:00 Цветан Георгиев Пределно устойчивата регресия на Русьо при нелинейни емпирични зависимости

16:20 – 16:30 Почивка


16:30 Годишно събрание на САБ


18:00 Заключително (неформално) заседание в Астрономическата обсерватория
Постерна сесия на Конференцията Организатори – Галин Борисов и Андон Костов

Орлин Станчев Проблемът за фундаменталната равнина при спиралните галактики

Хараламби Марков Разпределението на звезди върху хоризонталните клонове на УВ диаграми на сферични купове – възможност за калибровка по металичност

Андон Костов, Таню Бонев, Евгени Овчаров Фотометрично изследване на кометата 8P/Tuttle Наташа Иванова

110 годишнина от рождението на Фриц Цвики Веселка Радева

Прилагане на образователните ресурси на Интернет в обучението по астрономия

Григор Николов, Е. Атанасова, И. Илиев, Е. Паунцен, И. Барзова

Спектрпоскопично определяне на орбитите на две бедни на метали звезди-джуджета: HD 64491 и HD 141851.

Иванка Статева, Я. Будай, М. Белчева, И. Илиев, И. Барзова

Изучаване на обилието на химически елементи на три Am звезди – HD 159560, HD 196544 и HD155375 Кирил Стоянов

Спектроскопични наблюдения на Be/рентгеновата звезда LST +61 303.

Екатерина Атанасова, И. Илиев, Ив. Статеева Новооткрити SB2 системи сред Am звездите, изучавани в НАО - Рожен

Петър Петров Земята, времето и Вселената – демонстрационни модели за обучение по астрономия

Забележка: Постерите се окачват от авторите преди първото заседание.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики