FANDOM


Атомизмът в Римското общество.
Lucretius


Учението на Лукреций Кар. Лукреций Кар е римски поет и философ. Данните за него са оскъдни и противоречиви. Основно негово съчинение е ” За природата на нещата” - шеста книга е паметник на философския материализъм. „Нищо не възниква от нищо”. Всичко в Космоса произхожда от първични телца, които са неделими, материални, вечни и неизменни, абсолютно пълни и непроницаеми и вечно движещи се в празното пространство. Те отговарят на атомите на Левкип и Демокрит. Необходимо условие за тяхното движение е пустотата, която е безкрайна, непрекъсната реалност. Движението е „вътрешното свойство на първотелцата ”. Отделните неща възникват в резултат на сцеплението на първотелцата. Свойствата на предметите са в резултат на различното комбиниране на отделните и м елементи, различаващи се по своята форма, големина и тежест. Времето не съществува само по себе си и извън движението на телата. Вселената е безпределна и в нея възникват и се унищожават отделни светове. Органичната материя според философа е възникнала от неорганичната. И още Душата и духът са материални образувания. В гносеологията защитава сенсуализма. Сетивните данни са надеждна основа на познанието; грешките и заблужденията произтичат от съжденията на мисленето. Неговите идеи имат силно влияние през Възраждането и Новото време.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики