FANDOM


Тази субстанция е гравитационният капан, който не позволява на мирозданието да се разпилее. Но това не е единствената й функция - тъмната материя е различна! И в различно време тя по различен начин влияе върху обикновената материя. Например, след Големия взрив тя се е държала по съвсем друг начин в сравнение с днес. Че в нашите знания има сериозни пропуски учените са се досетили още преди 70 години. Тогава стана ясно, че много големите обекти във Вселената, като галактиките, имат много по-голяма гравитация в сравнение с тази, която би трябвало да притежават от гледна точка на теорията. А източникът на тази маса е наречен тъмна материя - защото ние по никакъв начин не можем да я фиксираме непосредствено. Но тъмната материя се е появила не през ХХ век, а много по-рано - съдейки по всичко, след и по време на Големия взрив. Това грандиозно събитие, с което е започнал животът на Вселената, е настъпило преди около 13.5 млрд. години. Всъщност, то се е случило толкова отдавна, че астрономите от Института по изчислителна космология при Университета Дърхам - Том Тюнс и Лян Гао - не са успели да присъстват лично... Но без да са особено разстроени от това, учените решили да пресъздадат същия този фойерверк с помощта на най-мощната компютърна техника. И най-важното - в своя модел те са решили да отчетат поведението не само на обикновената, но и на тъмната материя. При това, те поискали да изследват едновременно две нейни разновидности - студената и топлата. Според модела, току-що родената Вселена първоначално е била сравнително равномерна - с изключение на неголемите колебания на плътността в различните направления. Постепенно, тази вселенска мрежа е започнала да нараства и поради действието на гравитацията от частиците тъмна материя. С времето това е довело до формирането на първите звезди, примерно 100 млн. години след Големия взрив. А за да разберат механизма на този процес, учените условно разделили тъмната материя на студена и топла. Компютърният модел на космолозите показал, че част от тъмната материя, т.нар. студена, се е движела относително бавно. С времето тя е повлияла на формирането на отделните изолирани обекти - звездите. Топлата тъмна материя - обратно - се е разлетяла с голяма скорост и е била свързана с големи маси вещество, цели обединения от звезди. Но тези древни конструкции не са имали нищо общо със съвременните звездни купове - те са представлявали грамадни структури във вид на влакна, състоящи се както от обичайна, така и от тъмна материя. Моделът показва, че всяко такова влакно се е разтягало примерно на 9 000 св.г. Влакната са били малко по-студени от заобикалящата ги среда. Според оценките, барионната, т.е. обикновената, нетъмната маса от такива влакна, е била равна примерно на 10 млн. Слънца. Влакната са се намирали в крайно нестабилно състояние и бързо са се разделили на фрагменти под действието на гравитацията от студената тъмна материя. От тези парчета скоро е започнало формирането на звезди от най-различен калибър - техните маси са се колебаели от обикновени звездни маси до няколко хиляди слънчеви! В известна степен, това съответства на концепцията за преимуществото на ранните звезди. Според тази теория ранните звезди са били краткоживеещи обекти, но Тюнс и Гао казват, че тези древни обекти са се запазили и до днес. Не е изключено дори да има такива звезди старици и в родния ни Млечен път. Само, че те не са се формирали така, както се строят сегашните звезди. Днес, този процес започва със свиването на молекулярния облак, превръщащ се в протозвезда, която след това еволюира по определен начин - в зависимост от различните условия. Тогава, в древността, това често се е случвало по друг начин: плътността на веществото във влакното е била доста висока и стълкновенията на обектите в него са били неизбежни. Звездите със субслънчеви маси са се сливали помежду си, давайки начало на по-големите светила. Обектите, родили се в резултат на това, са притежавали малко съдържание на метали. Ето защо изследователите казват, че сега в нашата Галактика живеят звезди, характеризиращи се именно с такъв състав. Следователно, те са възникнали от материала на най-древните протозвезди. Учените предполагат, че свиването на тъмната материя във вътрешността на влакната би могло да доведе не само до обединяване на веществото в звезди, но и до неговото концентриране в по-големи масивни топки. А от тези сгъстявания има само един път - към черните дупки. Изследователите са уверени, че именно в това време и по тази причина са се формирали гигантските черни дупки, които сега се намират в центровете на много съвременни галактики. В тази епоха е доминирала топлата тъмна материя, която е осигурявала съществуването на купове от вещество във вид на влакна. С времето, те са започнали малко да се разпиляват, което по някакъв начин се потвърждава от другия модел - тримерната карта на тъмната материя. Накрая ще напомним, че учените по никакъв начин не са успели да уловят тъмната материя в какъвто и да е капан. Естествено, никой не се докоснал до нея - дори на нобеловите лоуреати не им е ясно, от какви елементарни частици се състои тази загадъчна същност. Въпреки това е известно - науката вече разполага с убедителни доказателства - че тайнствената субстанция действително съществува. Оказа се също, че процесът на звездообразуване в същото време е съпроводен с интензивно излъчване в различни диапазони, което ярко е осветявало космическите влакна отвътре. Очевидно, тогава Вселената е изглеждала просто потресаващо! Впрочем - тя и сега не изглежда зле. От в-к "Телескоп"2007

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики