FANDOM


100 дни за Вечерницата.

Втората планета в Слънчевата система - Венера, братовчедката на Земята - се появява в небосвода похарактерен начин, поради статута си на вътрешна планета. Нейният силен блясък и специфичната й траектория, която никога не се отдалечава много от Слънцето, я правят лесна за откриване.Външният й вид постоянно се изменя, като разкрива очарованието й пред развълнувания наблюдател. Съединения и елонгации, различни фази и атрактивни изменения във видимия й диаметър... всичко за Венера в движение. Слънцето - на всеки 584 дни. Това е тъй нареченият синодичен период. За земния наблюдател, именно в този цикъл от 19 месеца би трябвало да приключат и видимите изменения в блясъка, фазите и диаметъра на Венера. Подобно на своя събрат Меркурий, траекторията на Венера, гледана от Земята, е както на вътрешните планети, с характерните точки на техните пасажи - долно съединение / Венера е между Слънцето и Земята/ , максимална елонгация / на най-голям ъгъл спрямо Слънцето/, горно съединение /Венера преминава зад Слънцето/...


Фаза и видим диаметър.

Значителното нарастване на диаметъра на Венера се съпътства със забележителното изменение невидимата част от диска й. Както при Меркурий и Луната, Венера също показва фази -изтънява и нарастващ сърп. , първа и последна четвърт, пълна Венера и нова Венера... Недостъпни за невъоръженото око, тези фази са лесно различими и в най-скромния телескоп - с такъв инструмент ще изпитате почти същото вълнение, както и самият Галилей, който пръв ги е открил. Подобно на нашата спътница Луната, планетата Венера непрестанно изменя вида си, но с цикъл от 584 дни вместо 28! Малкият й плътен диска, който не можем да видим, тъй като тогава планетата е в горно съединение - пълна Венера - постепенно се превръща в голям и тънък сърп с приближаването й към долното съединение , Венера показва диска, като вече не е съвсем пълен. Докато елонгацията и видимият й диаметър бавно нараства, тя изглежда като гърбава, изтънявайки още повече с всеки изминал месец. Докато постепенно се трансформира в четвъртина с приближаването си до максимална елонгация. Тогава Венера изглежда сякаш остава на едно и също място в продължение на няколко седмици, но след това видът й отново започва да се изменя, при това доста по-бързо. Планетата все повече обръща към нас неосветената си страна, завъртайки се около Слънцето. Четвъртинката й изтънява, докато се превърне в сърп, който е най-тънък при долно съединение. Това явление се подчертава и от атрактивното нарастване на видимия диаметър на Венера - от 25 сек до 60 сек. -и продължава около десет седмици. След това Венера се приближава към нас, нейният сърп става все по-фин и по-добре очертан. Близо до долното й съединение, малко преди новата Венера, нейните рога понякога почти започват да се сливат, като образуват много тънък пръстен от светлина, заобикалят планетата - тъй като атмосферата й разсейва слънчевата светлина.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики