FANDOM


Edwin-hubble-wiki

Едуин Хъбъл

Едуин Хъбъл

(1889-1953)


Откритието за отдалечаването на галактиките се дължи на американския астроном Едуин Хъбъл. Той стига до него през тридесетте години на двадесети век. Ученият влиза в историята, като един от най-големите астрономи. В действителност е адвокат, който съвсем случайно, като астроном-любител се сблъсква с астрономията. За кратко време той си дава сметка, че е по-добър като астроном, отколкото като човек на закона.

Изучавайки спектрите на далечните галактики, Хъбъл наблюдава, че дължината на вълната на няколко спектрални линии е по-голяма от тази на същите линии произведени в лабораторията. Този феномен се дължи на Доплеровия ефект и се обяснява само с хипотезата, че галактиките, които са взети като пример се отдалечават от нашата галактика. Хъбъл успява също да заключи, че съществува пропорция между разстоянието на една галактика и нейната скорост на отдалечаване.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики