FANDOM


Енцелад опръска Cassini с течност

На 12 март 2008 г. сондата Cassini прелетя над Енцелад, спътника на Сатурн, на пределно малката височина от 48 km, като премина през потоци от течност, изригващи от него в космическото пространство. Траекторията на полета бе пресметната така, че сондата да премине през потоците вода, които се плискат от спътника право в Космоса. При преминаването през струите на гейзерите сондата се намираше на по-малко от 200 km от повърхността на загадъчния спътник. Той премина през водните гейзери на височина 195 km със скорост 51 500 km/h. Уникалният експеримент ще позволи непосредствено, с помощта на бордовия детектор на микрочастици, да се изучи химичния състав на течността, изхвърляна от недрата на спътника, а също и плътността, размера и скоростта на микрочастиците и газовите потоци. И ще помогнат да се отговори на въпроса има ли под леда на този спътник на Сатурн воден океан и съществуват ли в него органични съединения. Гейзерите се изхвърлят от разломи в района на южния полюс на Енцелад. В частност, експериментът може да позволи да се получи отговор на въпроса за наличието във водата на Енцелад и на амоняк. Водният разтвор на амоняка замръзва при съществено по-ниски температури от обикновената вода. Наличието или отсъствието на амоняк във водата на Енцелад ще позволи да се уточни модела за хипотетичните резервоари, в които течната субстанция се намира на загадъчния спътник на Сатурн. Прякото изследване на гейзерите не е единственият извод от уникалното прелитане близо до Енцелад. На получените с камерите на сондата Cassini изображения с разделителна способност до 176 m/пиксел, се вижда повърхността на спътника, на която има трудно обясними детайли. Новите снимки на повърхността на космическото тяло показаха, че северното му полукълбо е значително по-старо от южното и изпъстрено с кратери. По думите на Каролин Порко от Космическия институт в Болдър, щата Колорадо, следващата важна стъпка в изучаването на Енцелад ще е получаването на детайлни снимки на разломите, от които се изхвърля течността. Така, върху осеяната с кратери повърхност на Енцелад, има две образувания, чиято морфология не е напълно понятна. Редица кратери, в частнос - най-големите на Енцелад кратери Али Баба и Аладин - имат в централната си област възвишения, чиято природа не е напълно понятна. Вероятно, образуването на последните по някакъв начин е свързано с някакви тектонични процеси на Енцелад. T

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики